17/10/19  Tin của trường  90
KẾT QUẢ THI GVDG CẤP TRƯỜNG
 04/12/18  Tin của trường  334
Dân tộc ta có truyền thống: “Tôn sư trọng đạo”, nét đẹp ấy đã được bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát triển.
 04/12/18  Tin của trường  403
Bài văn là những cảm nhận sâu sắc về người Thầy- tên gọi chung cho tất cả các Thầy giáo, Cô giáo đang làm nghề dạy học. Bằng những câu văn ngắn gọn, nhưng Cô đọng, logic, những dẫn chứng từ những ca từ trong bài hát ca ngợi người Thầy, tác giả đã giúp người đọc hiểu rõ nhất vai trò của người Thầy ...
 25/06/18  Tin của trường  279
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019