A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định số 1834/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Phê duyệt Đề án tổ chức xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố năm 2020.

Theo Đề án, đối tượng áp dụng gồm: Viên chức chuyên ngành giáo dục, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (sau đây gọi chung là giáo viên), đã được bổ nhiệm CDNN  (CDNN) hạng IV theo quy định tại các Thông tư liên tịch số 20, số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non, tiểu học công lập, đang làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc Thành phố, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của CDNN giáo viên hạng II tương ứng.

Trong thời gian xây dựng Đề án, đến ngày 28/02/2020, UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có vãn bản đăng ký nhu càu chỉ tiêu thăng hạng, đồng thời xác định đủ tiêu chuẩn, điều kiện và cử 5.806 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS hạng III dự thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II, cụ thể như sau:

Khối mầm non, tiểu học, THCS, phổ thông cơ sở công lập có tổng số 5.804 giáo viên được cử dự thăng hạng, gồm: 147 giáo viên mầm non đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thăng hạng chức danh nghề nghiêp giáo viện mầm non từ hang III lên hạng II; có 1.116 giáo viên tiểu học đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thăng hạng CDNN giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II; có 4.541 giáo viên THCS đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thăng hạng CDNN giáo viên THCS từ hạng III lên hạng II.

Khối sự nghiệp giáo dục khác thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Trường Trung cấp SP Mẫu Giáo - Nhà trẻ Hà Nội và trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội) có 02 trường hợp gồm: 01 giáo mầm non đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thăng hạng CDNN giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II; 01 giáo viên tiểu học đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thăng hạng CDNN giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II.

Nội dung, hình thức xét thăng hạng:

Xét thăng hạng CDNN mầm non, tiểu học từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn CDNN giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

Giáo viên mầm non, tiểu học hạng III dự xét thăng hạng lên hạng II khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm thì được tham gia sát hạch. Những giáo viên không được tham gia sát hạch được thông báo không đủ điều kiện để tiếp tục xét thăng hạng CDNN.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố thành lập Hội đồng xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020; làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng, tham mưu tổ chực thực hiện Đề án theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Thanh tra Thành phố tham mưu UBND Thành phố thành lập Ban Giám sát và chủ trì giám sát việc tổ chức thực hiện kỳ xét thăng hạng theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thẩm định hồ sơ và chịu trách nhiệm cử giáo viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng; phối hợp tổ chức thực hiện kỳ xét thăng hạng theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Theo Sở Nội Vụ Hà Nội


Tác giả: Hoàng Thị Phương Thảo_PGD Ba Vì
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan