Một số hoạt động của Ban đại diện CMHS các trường học trên địa bàn huyện Ba Vì năm học 2021-202